DOCU-ME.NTS

David Simon, Lúa Ocaña, Isidre García Puntí, Noelia Pérez, Daniel Laurinc

Sala Oberta
Del 25 de març al 29 de maig de 2011

Des dels seus inicis, la fotografia ja pretenia documentar una realitat propera al fotògraf. Però tant la tècnica com el llenguatge ha evolucionat i ha permès que aquest posicionament davant un motiu s’alliberi, i aquell document original aparentment reflex de la realitat, sigui justament un reflex i no la realitat en el sentit absolut. És en aquest punt on el fotògraf troba el seu territori.

Ments, la ment, el pensament com a mitjà per conjugar l’estètica visual amb un principi testimonial. Crear un “document estètic”, on s’apliquin els recursos de la fotografia artística per generar una imatge que, a més, ens faci comprendre unes realitats properes i íntimes, alhora que llunyanes i col•lectives.

Les autores i autors representats tenen en comú el treballar amb l’ésser humà des de l’entorn, o per ser més concrets, des d’uns entorns elegits per cada un, on ens demostren una capacitat d’anàlisi pròpia sobre l’espai.

Així, podem veure que Noelia Pérez ens acosta al món d’un poeta, Jesús Lizano, a través de l’entorn privat i la poètica d’allò quotidià; a David Simón que ens situa a les seves protagonistes en un entorn aliè a fi d’unificar-les com a grup i seure amb “elles” per afrontar la vida; a Daniel Laurinc que ens parla de la complexitat de l’entorn social del barri de Sant Roc, amb l’ingredient fonamental dels seus habitants; a Isidre Puntí, que ens qüestiona la lluita entre una Barcelona de disseny i el seu encaix social. I, finalment, amb Lúa Ocaña, tenim l’entorn més subjectiu, més íntim i personal: el creat pel propi cos vestint la imatge per atrapar la nuesa.

Una sola realitat, moltes formes d’interpretar-la; molts docu-ments, diverses veritats, i una sola realitat: la identitat del ésser humà.

INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA
Departament Afers Culturals