La Sala
Miquel Barceló- Gest de la natura
Elvira Rodríguez - Ombra