MANEL ESCLUSA. CAP A LLUMS FONDES CREIXEN ELS ARBRES AL POU DE LA MIRADA

Sala de les Voltes
Del 5 de juliol al 15 de setembre de 2019
Inauguració divendres 5 de juliol a les 19.30h.

Exposició al voltant de dos dels últims projectes del fotògraf i autor Manel Esclusa El jardí d’Humus i L’ombra del paisatge.

L’obra de Manel Esclusa, de reconeixement internacional, va iniciar-se a principis de 1970. Des d’aquest moment va aportar a la Història de la Fotografia uns aspectes temàtics i visuals que segueixen sent un referent en les tendències artístiques i fotogràfiques del nostre present. Està considerat un dels artistes més representatius de la fotografia contemporània espanyola.

Per a Manel Esclusa, la realitat va deixar de ser un espai a documentar per percebre-la com un lloc que remet a allò imaginari. El leitmotiv de la nit i de totes les obscuritats a ella associades, són la pinzellada estètica que defineix la creació d’un univers propi. Atorga una dimensió a les possibilitats visuals del mitjà fotogràfic que enllaça amb una realitat recognoscible i alhora desconeguda.

Ha participat a nivell nacional i internacional, en més d’un centenar d’exposicions individuals i en més de dues-centes exposicions col·lectives.
Algunes de les seves obres es troben dipositades tant en  museus com en col·leccions públiques i privades.

Organitza Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya

Activitats complementàries
Visites comentades els diumenges 21 de juliol i 25 d’agost a les 12h.