NO NEIXEN, ES FORMEN

Sala Oberta

Del 3 d’octubre al 16 de novembre de 2014
Inauguració divendres 3 d’octubre a les 12h.

Qualsevol persona que vol adquirir uns coneixements i unes destreses en un àmbit concret ha de fer un recorregut per diferents fases del seu aprenentatge, com són l’adquisició de coneixements tècnics instrumentals, l’assimilació d’uns hàbits de treball o la transmissió de la seva feina de forma adequada.
Els diferents àmbits del disseny tenen, a més, la necessitat de projectar, imaginar allò que encara no és i ser capaç de donar-hi forma fins a arribar a l’obtenció d’un resultat determinat, bé sigui una aplicació gràfica, un joc interactiu o una intervenció espacial.

La formulació i posterior desenvolupament d’un projecte és part fonamental d’aquesta formació i té alhora el seu propi recorregut, que va des de la proposta i la idea inicial, passant pel desplegament conceptual i tècnic fins a arribar al resultat final. Els projectes prenen forma a partir d’una constant presa de decisions que fa escollir unes idees, unes tècniques,uns estils… i descartar-ne uns altres, la qual cosa evidencia una voluntat d’explicar quelcom des d’un punt de vista específic. Formar en aquest àmbit és aportar les eines necessàries per afrontar aquestes diverses opcions de manera efectiva.

Aquesta exposició neix de la idea de mostrar, no només la resolució final del projecte, sinó sobretot el recorregut pel procés creatiu i la consegüent presa de decisions, amb la intenció d’evidenciar també el procés d’aprenentatge de l’alumne/a.
El fil conductor de la mostra és el trajecte pels diferents punts d’inflexió de tres projectes finals, representatius dels diferents àmbits del disseny que s’imparteixen a l’Escola Municipal d’Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú: disseny gràfic publicitari, disseny d’interiors i disseny de videojocs i entorns virtuals.

Autors i títols dels projectes de la mostra:
“Tuyo” de Sara Sanmartin (gràfica publicitària)
“Aroma de café” d’ Anna Oliva (disseny d’interiors)
“Claim the sky” de Ruben da Silva, Adrià Martorell i Marc Molina (disseny de videojocs i entorns virtuals)