ELS IL·LUMINADORS

Sala de les Columnes
Del 23 d’octubre a l’1 de novembre de 2020


Obres els dipòsits és el títol del projecte seleccionat del concurs de comissariat artístic convocat per Transversal. Xarxa d’activitats culturals l’any 2019. Es tracta d’un projecte temporal consistent en convidar deu artistes -Martí Anson, Lúa Coderch, Anna Dot, Regina Gimenez, Oscar Holloway, Marla Jacarilla, Èlia Llach, Mariona Moncunill, Ignasi Prat i Oriol Vilapuig-  a estirar del fil d’obres d’art, documents, objectes, fragments, … condemnats a dormir, plàcidament, en els dipòsits dels museus, a esquena del visitant, al marge dels nostres ulls.

Concebut com un exercici coral, col·lectiu i de nova creació, Obres els dipòsits és un mosaic de propostes artístiques disseminat per 10 ciutats del territori  -Figueres, Girona, Granollers, Manresa, Mataró, Olot, Reus, Sant Cugat del Vallès, Tortosa i Vilanova i la Geltrú- articulat pel fet de sorgir d’un encàrrec comú, el mateix per a tots els artistes: concebre un projecte artístic a partir d’allò que els interessés en el transcurs d’una visita al dipòsit d’un museu o arxiu.

Per dur a terme el seu treball amb independència de la font de la qual partís -una obra d’art, un llibre, un dibuix, un fragment, un document, qualsevol cosa- es va lliurar a cada artista 10 instruccions molt senzilles, la darrera de les quals els convidava a formalitzar la seva proposta de la manera que considerés més convenient. És per això que el resultat del nostre treball es tradueix en una mostra prou representativa de la pluralitat de derives creatives que delineen les obres dels nostres artistes.

Un cop les 10 propostes són mostrades en públic tal com l’artista ha decidit resta en mans de l’espectador valorar si allò que observa sorgeix de quelcom que mereixia una segona vida, si ha estat, per a l’artista, el detonant d’un nou treball, si aporta al museu o arxiu aspectes significatius a la singularitat del seu relat o si convida a obrir els ulls a altres maneres de veure el món, a altres formes de saber qui som.

Comissari
Frederic Montornés

Títol del projecte: Els il·luminadors
Artista: Èlia Llach

Obres de les quals parteix: Arxiu Comarcal del Garraf. Fons notarial

Enlloc d’estirar del fil d’una obra emmagatzemada en el dipòsit d’un museu, Èlia Llach estira del fil de documents que localitza a l’Arxiu Comarcal del Garraf. Es tracta d’un espai que, per bé que difereix de l’espai d’un museu, també és un lloc on, a espatlles de l’espectador, roman allò que hi és per l’interès que representa.

Amb un títol tan evocador com Els il·luminadors, el projecte plantejat per Èlia Llach parteix dels elements gràfics d’escriptura que detecta en els protocols notarials i els arxius històrics. Es tracta d’uns documents d’un valor històric important, datats entre els segles XVIII i XIX i en els quals l’artista es capbussa per explorar la relació que hi pot haver entre el gest d’una mà que escriu i el gest d’una mà que dibuixa. És a dir, entre les activitats a través de les quals transita, justament, la pràctica artística de la pròpia Llach. 

El seu projecte d’exposició a l’Espai d’Art Contemporani La Sala consisteix en mostrar, juntament amb alguns protocols i documents originals procedents de l’arxiu, el treball de text i dibuix que l’artista ha dut a terme a partir del traç i els gestos dels altres.

Activitats complementàries
Visita comentada a càrrec d’Èlia Llach. Diumenge 25 d’octubre a les 11h. Places limitades. Cal reserva prèvia.