Experiències matemàtiques (MMACA) + Steam! UPC Vilanova

Del 8 d’octubre al 12 de desembre
Sala de les Voltes

Exposició conjunta del Museu de Matemàtiques de Catalunya (MMACA) i UPC – Vilanova.

La mostra té com a objectiu apropar als visitants els conceptes i el pensament matemàtic mitjançant la manipulació d’objectes i el
plantejament de reptes de forma atractiva i senzilla.

Aquesta exposició destaca també la importància del pensament matemàtic com la base per la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i també les arts (STEAM).  En aquest sentit es pretén despertar i fomentar les vocacions científiques i tecnològiques dels nostres joves i també presentar els estudis que s’imparteixen a la UPC – Vilanova com són els estudis de mecànica, electricitat, electrònica, disseny industrial, informàtica i
tecnologies del mar.
 

Organitza: UPC–Vilanova i Museu de Matemàtiques de Catalunya

Comissari de l’exposició: Jaume Pérez

Activitats:
Visites guiades per centres docents
Les visites guiades estan dirigides principalment a estudiants de 5è i 6è de primària i 1r i 2n ESO dels centres de Vilanova i la Geltrú i de la comarca del Garraf, amb grups de 30 persones com a màxim, amb una durada de 1h 15 minuts i un preu de 85 euros per grup.