ARMAND CARDONA TORRANDELL. RETAULES DE LES GENTS, BARCOS, MÀQUINES, GATS. 1956-1959

Sala de les Columnes
Del 13 de març al 3 de maig de 2020
Inauguració divendres 13 de març a les 19h.

Quan, el març de 1957, Armand Cardona Torrandell obre la seva primera exposició a les Galeries Laietanes de Barcelona, el comentarista i crític d’art Sebastià Gasch (1897 – 1980), vinculat a l’avantguarda artística, en el tarjetó de presentació, sintetitza molt breument l’obra de Cardona, en els primers cicles en que el mateix artista comença a classificar-la. El primer, que situa al 1956, el titula “cicle de les fires o retaules de les gents”. Després segueix la sèrie dels barcos, de les màquines i dels gats (1957). El 1958 comença el cicle de les testes.

Màquina, 1958A l’exposició que s’inaugurarà a Vilanova a la primavera de 2020 es presenta una selecció d’obres de l’artista que ens transporta a l’època esmentada, entre 1956 i 1959. És una rememoració de les primeres manifestacions públiques d’Armand Cardona com a pintor.

Les obres que es mostren pertanyen a col·leccions de Vilanova, amb una aportació destacada de la família de l’artista.

 

Organitza: Associació Cultural Armand Cardona Torrandell

Coordinador de l’exposició: Xavier Capdet Soler

Activitats complementàries

Visita comentada a l’exposició a càrrec d’Àlex Cardona membre de l’Associació Armand Cardona Torrandell i nebot de l’artista.  Diumenge 29 de Març a les 12 h.

Visita comentada a l’exposició. Diumenge 26 d’abril a les 12