ALFONS FIGUERAS, MESTRE DEL CÒMIC

Del 24 de març al 30 d’abril de 2023
Prorrogada fins al 14 de maig. 
Sala Oberta
+ INFORMACIÓ