Les dones suportant el pes de les religions. Violeta Martinez Marin. 10 anys.